Opgeleverd

Wonen tussen voorzieningen en groen

De verkoop van de woningen in Tuindorp startte toen de crisis op zijn diepst was. Er waren twee uitdagingen: kwaliteit in uitstraling borgen en voortgang in de bouw blijven houden. Met een bevlogen team is het gelukt. Door steeds kleine deelprojecten aan te bieden aan woningzoekenden werden elke keer voldoende woningen verkocht om te kunnen starten met de bouw.


Tuindorp Oost en Tuindorp West zijn de laatste buurten die ontwikkeld werden in Loovelden. Met totaal respectievelijk 355 en 162 koop- en huurwoningen de grootste buurten van Loovelden. Beide buurten vormden zich rond het cluster met voorzieningen. Als je de wijk aan de westzijde inrijdt, zie je gelijk de school en het medisch centrum. Via de poorten aan weerszijden kom je in de buurten terecht. De woningen rondom de voorzieningen hebben een wat stedelijker karakter. Daarna ogen beide buurten als groene tuindorpen uit de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw.

image alt

Bijsturen naar de wens van woningzoekenden

Na Tuindorp West vond er tijdens de ontwikkeling van Tuindorp Oost een verschuiving plaats in stedenbouwkundige opzet. In de aanbodgestuurde markt, kon in Loovelden het verschil gemaakt worden door grote tuinen te maken, een woonwens die in Huissen hoog op het lijstje staat bij woningzoekenden. Consequentie was wel dat het parkeren niet meer in hoven achter de woningen kon, maar weer voor de deur op straat gebeurde. Om het straatbeeld een blijvend groen karakter te geven, werden op voorhand al groene hagen rondom de parkeervakken aangelegd.

image alt

Het Loopark of Zeegbos dichtbij

Een grote kwaliteit van Tuindorp Oost is dat het over de volle lengte langs het Loopark ligt. Door alle straten te laten uitmonden in het park, beleeft iedereen het groen optimaal. Langs het park staan statige huizen met verhoogde entree en daarachter vind je gezellige straatjes, hoven en een enorme variatie van huizen. Tuindorp West ligt precies tussen het Zeegbos en het voorzieningenhart van Loovelden. Kinderen kunnen lopend naar school en met de hond sta je zo in het bos.

image alt

Specificaties Tuindorp West

  • Aantal woningen: 162 eengezinswoningen en 17 bouwkavels
  • Start verkoop: 8 mei 2008
  • Gereed: september 2018
  • Ligging: ten zuiden van de Loostraat, grenzend aan het Zeegbos
  • Ontwerp: KOW Architectuur, Hans Been Architecten, Mulleners+Mulleners, Splinter
  • Architecten, Boparai Architecten en Brummelhuis
  • Bouw: Trebbe Bouw, VDR Bouwgroep, Bouwbedrijf Kamphuis en Klok Bouw

Wist je dat..

Loovelden is dan wel nieuw gebouwd, maar wist je dat hier in 69 n.Chr. al gewoond werd? Voordat de bouw van Loovelden startte, was al bekend dat resten van de Romeinse tijd in de grond aanwezig waren. Het hele gebied werd als ‘archeologisch waardevol’ aangemeld. BPD heeft tijdens het bouwrijp maken van delen in Loovelden minitieus archeologisch onderzoek laten uitvoeren. Met het graven werd een prachtig stuk historie blootgelegd.