Opgeleverd

Dit is Loovelden

In 20 jaar tijd ontwikkelde gebiedsontwikkelaar BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling Loovelden. Het was een zorgvuldige samenwerking met tal van partijen, met als resultaat een prachtige woonwijk waar het heerlijk wonen is. Dat zeggen bewoners tenminste. Om te vieren dat Loovelden voltooid is, bieden we bewoners en ondernemers in de wijk en alle overige betrokken partijen dit magazine aan. Het laat zien hoe de wijk van de grond kwam, met aandacht voor het verleden en een duurzame toekomst. Vanaf de eerste lijnen op papier tot aan het overhandigen van de sleutel voor de laatste woning.

In de jaren 90 was er in de toenmalige gemeente Huissen een nieuwe leefomgeving nodig om in debehoefte aan woningen te voorzien. Het tuinbouwgebied ten zuiden van de Loostraat bleek een gunstige locatie om aan te passen naar een toekomstige woonomgeving voor circa 1.200 huishoudens. BPD voerde de regie en heeft de afgelopen 20 jaar met tal van partijen gewerkt aan de totstandkoming van deze nieuwe wijk Loovelden.

Download magazine Loovelden
image alt

Het groene hart van Loovelden

Loopark, een park om in te spelen, te sporten, te ontspannen of doorheen te wandelen als je van school naar huis gaat. Een plek waar buren elkaar ontmoeten en waar vanuit huis mooi op uitgekeken wordt. Nog voor er ook maar één huis gebouwd was, lag al vast dat Loovelden een groen hart zou krijgen in de vorm van een buurtpark van 10 hectare groot. Het doel: het Zeegbos – een natuurontwikkeling ten westen van Loovelden - als het ware de wijk in trekken n ruimte creëren voor activiteiten en ontmoeting. Het park bestaat vooral uit grasland en water. De bomen, picknickbanken en speelplekken sieren het geheel. Wandelend vanaf de Plaza naar het park is in de verte de kerktoren van Huissen zichtbaar.

image alt

Brede school Plaza Loovelden

Voor de nieuwbouwwijk Loovelden in Huissen ontwierp Frencken Scholl Architecten een krachtig voorzieningencentrum dat het levendige hart van de buurt is. Door de opzet is het een bijzondere variant van een Integraal Kindcentrum. De voorzieningen voor kinderen en voor ouderen worden namelijk met elkaar gecombineerd.. Het zijn twee gebouwen maar ze zijn als één samenhangend concept ontwikkeld. Het achterliggende idee is dat beide functies van elkaars nabijheid zullen profiteren.

De buurten van Loovelden

In Loovelden zijn totaal 1.200 woningen gebouwd verdeeld over vijf buurten. Elke buurt heeft zijn eigen karakter, bijzondere kenmerken en kwaliteiten. Altijd is de relatie met de natuur groot
en ben je via de verschillende fiets- en wandelpaden zo in een andere buurt, Huissen of op de sportvelden.

Het Eiland

Het Eiland is de eerste buurt die ontwikkeld werd in Loovelden. Aan de westzijde grenst de buurt aan de natuurzone de Blauwe Wig en bewoners wandelen ook zo het Loopark in. Een fantastische kwaliteit. Aan Het Eiland werkten drie architecten individueel aan hun opdracht en dat zie je terug in de variatie in architectuur.

Het Buiten

Het Buiten ligt tussen het Zeegbos en de Blauwe Wig en daar is in de stedenbouwkundige opzet op aangesloten. Via paden en zichtlijnen ben je altijd in contact met de natuur. Ondanks de diversiteit in woningtypen oogt de buurt wel als een mooi geheel. Dit met dank aan de onderlinge afstemming tussen architecten.

Parkeiland

Parkeiland heeft een ruimtelijke opzet en waar je ook staat, overal zie je water. De natuur en architectuur hebben een hoofdrol gekregen. Hier komt alleen bestemmingsverkeer, dus kinderen spelen veilig op straat. Via een van de vier bruggen bereik je de buurt of wandel je als buurtbewoner zo naar het Zeegbos of het Loopark.

Tuindorp

Tuindorp Oost en West vormen zich rond het voorzieningenhart van Loovelden. Twee hele fijne buurten met een grote mix aan woningen en variatie in architectuur. De architectuur verloopt van iets stedelijk naar de sfeer van een tuindorp uit de jaren 20 en 30. Hier woon je bij het Zeegbos of het Loopark en kunnen kinderen lopend naar school.

Het Riet

Deze buurt van Loovelden ligt het dichtst bij Huissen. Aan de grote waterpartij bij de entree van Loovelden staan twee-ondereen-kapwoningen met uitzicht op het park en de statige Keizersallee. Tussen deze twee-onder-een-kapwoningen en het buurtparkje van Rietkamp zijn rijtjes met eengezinswoningen gebouwd aan straatjes die nu mooi groen zijn en uitzicht bieden op het Loopark.