Feest in Loovelden

2 februari '17

Woensdag 1 februari was het feest op de bouwplaats in Huissen. BPD heeft samen met de toekomstige bewoners van 26 woningen in het project "Hollands Huissen"en met overige betrokkenen zowel de start bouw van 13 woningen als het hoogste punt van 13 woningen gevierd.


Officiële handeling

Als officiële handeling is een tijdcapsule begraven, waarin de aankomende bewoners een boodschap konden achterlaten. Tevens bevatte de capsule een krant van 1 februari 2017 en enkele andere attributen welke wij vandaag heel gewoon vinden, maar welke over lange tijd mogelijk interessant zijn voor archeologen. De capsule is begraven door wethouder Johan Sluiter van de gemeente Lingewaard, samen met onder andere architect Hans Been en één van de aankomende bewoners.

Wethouder Johan Sluiter: “Vandaag vieren we in Hollands Huissen het bereiken van het hoogste punt en de start van de bouw van koopwoningen. Daarmee wordt ook aangetoond dat de malaise in de bouw aan het verdwijnen is en met deze nieuwe stap ben ik als wethouder volkshuisvesting zeker tevreden. Het meest bijzondere van deze wijk is ook dat er veel archeologische vondsten zijn en dat maakt deze wijk ook uit historisch perspectief zeer bijzonder, aldus wethouder Sluiter.”

Tjakko Smit projectdirecteur bij BPD: “Het is goed om te horen dat de gemeente Lingewaard blijvend aandacht wil schenken aan het feit dat dit gebied ooit deel heeft uitgemaakt van de noordelijke begrenzing van het Romeinse Rijk. Terecht, want het is ook van belang voor de bewoners van Loovelden zelf. Immers een gedeelte van die bewoners woont op een Romeins grafveld of andere geschiedkundig waardevolle restanten. “.

De gemeente Lingewaard is voornemens om op diverse plekken in de wijk zaken te realiseren die herinneren aan de vondsten uit de Romeinse tijd. Zo wordt er een informatiebord geplaatst bij de vindplaats van het kamergraf, komt er een picknicktafel langs een van de fietspaden met daarop informatie over de opgravingen en vondsten, wordt via gekleurde stenen in het straatwerk de contouren van het kamergraf en de kringgreppels gevisualiseerd en willen we een klimtoestel voor kinderen in de vorm van een wachttoren realiseren. Daarnaast zijn er wensen om Loovelden op te nemen in het landelijke Romeinse fiets- en wandelroutenetwerk dat via knooppunten met elkaar verbonden is.

  De Ligging
  Naar de woningen