Nieuwe wijk Loovelden in Huissen voltooid

12 juli '22

20 jaar na de start van de gebiedsontwikkeling Loovelden is deze nieuwe wijk in Huissen voltooid. Om dit heugelijke feit te vieren, is er een magazine gemaakt: ‘Dit is Loovelden’. Daarin wordt samen met gemeente, bewoners, ondernemers en partners teruggeblikt op de ontstaansgeschiedenis van de wijk, vanaf de start van de ontwikkeling in 2002. Op maandag 4 juli 2022 overhandigde wethouder Johan Sluiter het eerste exemplaar van het magazine aan de eerste bewoners van Loovelden. 

Voormalig tuindersgebied

Loovelden is een parkachtige woonwijk in een voormalig tuindersgebied ten noordwesten van de kern Huissen in de gemeente Lingewaard. De wijk bestaat uit 5 verschillende buurten met in totaal 1.200 woningen. In het hart van de wijk, de Plaza, zijn een brede school, een woon-zorgcomplex en een medisch centrum gevestigd. Centraal in de wijk ligt het groene ‘hart’ van Loovelden, het omvangrijke Loopark. 

image alt

Van kassengebied naar prakachtige woonwijk

Henri Schimmel, ontwikkelingsmanager bij BPD, vertelt: “Loovelden is wat mij betreft een schoolvoorbeeld van een integrale gebiedsontwikkeling. Twintig jaar lang heeft BPD in samenwerking met de gemeente en tal van partners gewerkt aan het tot stand komen van deze duurzame en groene woonomgeving. Het is prachtig om te zien hoe we een kassengebied hebben getransformeerd tot een parkachtige woonwijk met voorzieningen en waar maar liefst 1.200 huishoudens een nieuw thuis vinden. En ons werk is nog niet af, alle opgedane kennis en ervaringen van deze gebiedsontwikkeling worden meegenomen naar de nieuwe Huissense wijk Driegaarden die momenteel in ontwikkeling is.” 

Wethouder Johan Sluiter, gemeente Lingewaard, memoreert: “Als geboren en getogen Huissenaar volgde ik het ontstaan van Loovelden vanaf dag 1. Toen ik in 2014 wethouder werd, kon ik ook vanuit mijn functie van meerwaarde zijn. BPD en de gemeente bouwden in de jaren een band op waarbij we op elkaars expertise durfden te vertrouwen. Dan bereik je mooie dingen, in voor- en tegenspoed. Als ik nu naar Loovelden kijk, durf ik te stellen dat de ontwikkeling een groot succes is! De mooie verhalen in dit magazine zijn daar het bewijs van. De wijk is zorgvuldig ontworpen met veel aandacht voor kwaliteit in architectuur en openbare ruimte. Loovelden heeft een fijn dorps karakter en wordt via het zicht op de kerktoren gekoppeld aan Huissen!” 

  Ligging
  Contact